Een beschermde plek midden in de samenleving

Ilmarinen heeft drie woonhuizen. Hier kunnen per huis 6 (jong) volwassenen wonen vanaf ongeveer 16 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het uitgangspunt is dat alle bewoners gebruik maken van dagbesteding. Dit is binnen Ilmarinen of daar buiten. Alleen bij ziekte of wanneer de algemene conditie dit onmogelijk maakt, blijven de bewoners overdag thuis en is er verzorging aanwezig. 

De drie woonhuizen vormen, samen met het logeerhuis, een kleine gemeenschap midden in de wijk Vinkhuizen in Groningen. De bewoners staan daarmee midden in de samenleving!


De huizen

Er is veel aandacht voor de inrichting en sfeer in huis. Dat maakt dat bewoners zich thuis voelen. Er zijn vier slaapkamers beneden en de huizen hebben een bovenverdieping met twee slaapkamers die geschikt zijn voor bewoners die trap kunnen lopen. De samenstelling van de groep wordt verder bepaald door de persoonlijkheid van het individu en de ernst van de handicap en de daaruit voortvloeiende vraag om verzorging, verpleging en begeleiding. De zorgvraag van de bewoners per huis is zeer divers. Net als in een gezin wordt van bewoners gevraagd elkaar onderling te helpen en te steunen in de dagelijkse werkzaamheden.

 

Het dagelijks leven in een van onze huizen

In onze huizen staat voorop dat de bewoners zichzelf kunnen zijn en zich werkelijk thuis en veilig voelen. Het verkrijgen van zekerheid en vertrouwen in relatie met de begeleiders is een belangrijk uitgangspunt.

 

Vrije tijd

Een school- of werkdag krijgt een andere invulling dan de avonden en weekenddagen. Na  een school- of werkdag wordt gezamenlijk iets gedaan of de bewoner neemt juist even tijd voor zichzelf. Activiteiten worden zoveel mogelijk in groepsverband gedaan. Voorbeelden zijn de zwemclub, de wandelclub, culturele activiteitenclub en de vriendschapskring.

 

Financiën

De kosten worden over het algemeen vergoed door de Wlz (Wet langdurige zorg), d.m.v. ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget), indien er een CIZ-indicatie voor verblijf is.

 

Kijk hier voor meer informatie over de werkplaatsen binnen Ilmarinen.

 

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.