Werkleerplaats en werkplaatsen

Ilmarinen heeft  5 werkplaatsen voor 24 deelnemers tussen 17 en 65 jaar. Iedereen is welkom, ongeacht de ernst of de aard van de beperkingen. Mits passend bij ons aanbod en de zorgvraag. De werkplaatsen van Ilmarinen staan nadrukkelijk ook open voor mensen met een ernstige of meervoudige ontwikkelingsstoornis. Op de werkplaatsen werken mensen met verschillende leeftijden en handicaps naast elkaar. Ze helpen en stimuleren elkaar. Zoveel mogelijk doet iedereen het werk waar hij/zij belangstelling voor heeft. Maar het is ook belangrijk niet iedere dag hetzelfde te doen.

Ieder mens is afhankelijk van anderen. Voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking geldt dit meestal nog meer. Juist dan is het belangrijk zelf iets te kunnen en niet alleen op je beperking te worden aangesproken. Werk speelt daarin een belangrijke rol.

Wij benaderen werken op een andere manier dan andere organisaties doen. Werken bij Ilmarinen is meer dan producten maken. Wij bieden werk waar behoefte aan is en waarmee je iets voor anderen betekent. In het werk ontwikkelt een mens zijn persoonlijkheid: je leert van het maken, je leert van je fouten, je krijgt zelfvertrouwen door samenwerken en de wederzijdse afhankelijkheid en door de producten of diensten die uit het werk voortkomen. We scheppen de juiste condities zodat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.


Werkleerplaats

De werkleerplaats staat voor ‘leren werken en werkend leren’ en is de overgang tussen leren en werken.

 

Linnenkamer

De linnenkamer verzorgt de was van de woonhuizen, het kinderdagcentrum en de werkplaatsen. Ook organisaties van buiten Ilmarinen zijn welkom.

 

Textielwerkplaats

Hier maken we van katoen, zijde en wol mooie en nuttige halffabricaten en producten.

 

Papierwerkplaats

In de papierwerkplaats wordt papier geschept en gemarmerd of beschilderd. Ook worden er producten van papier gemaakt.

 

Keramiekwerkplaats

hier wordt een aangepast werkschema aangeboden aan zorgvragers die moeite hebben met het volhouden van een hele dag werken door ziekte of oudere leeftijd. In dit werkprogramma is meer ruimte is voor beeldende activiteiten, zoals bijvoorbeeld muziek en schilderen.
 

Onze producten worden ook verkocht vanuit de eigen Ilmarinen winkel. Er kunnen ook individueel producten besteld worden. Daarnaast staan we regelmatig op markten.


Financiën

De zorg die geleverd wordt door Ilmarinen wordt betaald via uw gemeente of Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft een geldige indicatie nodig.