Therapeutisch onderwijs

Leren en ontwikkelen is altijd mogelijk. Voor iedereen, ook als je een verstandelijke of meervoudige beperking hebt. Een leven met een handicap is, naast al de problemen die dit met zich meebrengt, dus ook een leven vol ontwikkelingsmogelijkheden.

Ilmarinen biedt therapeutisch onderwijs. Wij zijn geen school volgens de geldende officiële normen. Maar ook kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsstoornis willen leren. En kunnen dat ook, allemaal op hun eigen manier. Daarom biedt Ilmarinen ook onderwijs. We werken hierin samen met de Vrije School en scholen voor speciaal onderwijs.

Alle kinderen krijgen bij Ilmarinen therapeutisch onderwijs aangeboden. Dat is een geïntegreerd zorg- en onderwijsaanbod, waardoor ook kinderen met een ernstige beperking leren. En daardoor sterker en zelfstandiger in het leven staan.

 

In de klas

Therapeutisch onderwijs is bij ons in de dagelijkse praktijk geïntegreerd. We maken gebruik van het gewone leven en van de dagelijkse dingen. Per kind bekijken we hoe we het onderwijs inrichten en maken we een leerplan. Voor het ene kind betekent dit bijvoorbeeld een half uur per dag extra of individueel werken. Voor een ander kind kunnen dit juist groepsactiviteiten zijn.

Essentieel is de ontmoeting met en betrokkenheid bij het kind. Daar gaan onze medewerkers allereerst voor. Je kunt een kind pas verder helpen wanneer je een goede relatie hebt opgebouwd.

Daarna is het belangrijk in te spelen op wat het kind aankan. Dus bijvoorbeeld niet ten koste van alles verder helpen, terwijl een kind daar niet zelf aan toe is. Kinderen worden wel over drempels heen geholpen als daar ruimte voor is.

 

Locatie en hulpmiddelen

Er is veel aandacht voor de leefomgeving en de materialen die we gebruiken. Bijvoorbeeld de natuurlijke invloed van de tuin, speelgoed dat de fantasie prikkelt en aandacht voor de materiaalsoort en kleurgebruik. 

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.