Vier klassen voor vier leeftijdsgroepen

Het Kinderdagcentrum heeft plaats voor 36 kinderen tussen 2 en 18 jaar. Elk kind is bij ons welkom, in principe ongeacht geloof of levensovertuiging, en ongeacht aard of ernst van hun handicap. Samen zoeken we of ons aanbod aansluit bij de zorgvraag van het kind.


Ilmarinen heeft 1 locatie en is daarmee persoonlijk en overzichtelijk. Het Kinderdagcentrum is ondergebracht in ons hoofdgebouw en heeft een groot buitenspeelplein.

Er zijn vier klassen: roze, oranje, geel en een ambachtsklas. Iedere klas heeft z’n eigen lokaal. Bijzonder aan ons Kinderdagcentrum is dat de klassen zijn ingedeeld op leeftijd en niet op basis van de beperking. Net zoals bij een gewone school. Zo kunnen we met de kinderen omgaan zoals bij hun leeftijd past. Ze zitten in dezelfde fase en kunnen elkaar stimuleren.

 

Dagprogramma: groepsleven en therapeutisch onderwijs

De dag duurt van 09.00 uur tot 15.30 uur. Gedurende de dag zijn er 2 belangrijke aspecten: het groepsleven en het therapeutisch onderwijs.
 

Zorgplan

Binnen de veilige structuur en het herkenbare ritme van het groepsleven krijgt elk kind specifieke aandacht en zo nodig therapie. Hiervoor wordt jaarlijks, in gezamenlijk overleg tussen ouders, begeleiders, orthopedagoog, arts en therapeuten, een individueel zorgplan opgesteld. 


Aanvullende therapieën

Naast de dagelijkse gang van zaken in de klas is soms wat extra’s nodig in de vorm van therapie. Op onze locatie bieden we diverse vormen van therapieën aan. Kinderen hoeven daardoor niet naar een andere locatie.
 

Contact met thuis en gezinsbegeleiding

Het dagelijkse contact met de ouders/verzorgers verloopt via een dagboekje, waarmee ouders en begeleiders elkaar steeds op de hoogte houden. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd voor persoonlijk overleg bij de groepsleiding terecht.

Als uw kind gebruik maakt van ons Kinderdagcentrum wordt er automatisch ook een ambulante medewerker aan het team rondom uw kind toegevoegd. De ervaring leert dat veel ouders het prettig vinden om gebruik te maken van de ambulante zorg als extra ondersteuning in zorg voor hun kind thuis.

Eenmaal per jaar is er een uitgebreide zorgplanbespreking met de ouders. Tussendoor zijn er evaluaties van de doelen die in dit plan worden opgenomen Ook zijn er regelmatig ouderavonden en is er een cliëntenraad waarin de wettelijk vertegenwoordigers zitting hebben namens hun kinderen. Verder zijn ook broertjes, zusjes en andere familieleden bij diverse jaarfeestvieringen van harte welkom.
 

Financiën

De zorg die geleverd wordt door Ilmarinen wordt betaald via uw gemeente of Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft een geldige indicatie nodig.

 

Wellicht ook interessant voor u?

Lees hier meer over de therapieën
Therapeutisch Onderwijs is een belangrijk onderdeel binnen het Kinderdagcentrum. 
Wilt u een indruk krijgen van een dag binnen ons Kinderdagcentrum

 


 

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.