Hoe krijgt u uw zorg van Ilmarinen?

 

De jeugdwet

Als een kind jonger dan 18 jaar is, moeten ouders hun zorg regelen via de Jeugdwet. Sinds 1 januari lopen alle aanvragen via de gemeente waarin u woont.  Een vertegenwoordiger van de gemeente zal in gesprek gaan om te bepalen welke zorg het meest de vraag van het kind beantwoordt. Als ouders en gemeente tot de conclusie komen dat Ilmarinen de zorg het beste kan bieden, wordt dit geregeld. Dat kan in de vorm van een persoonsgebonden budget (Pgb, via de Sociale verzekeringsbank)  of in Zorg in Natura (de gemeente betaalt Ilmarinen)

 Het kan zijn dat de gemeente vindt dat de zorg zo zwaar of complex is dat de betaling via de Wet Langdurige Zorg moet lopen (WLZ) . Als dat zo is, dan wordt er een indicatie bij het CIZ aangevraagd.

De WLZ is de wet die in de plaats is gekomen van de AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

 

De WLZ

Volwassenen die bij Ilmarinen willen wonen, hebben daarvoor een indicatie voor verblijf nodig. Die kunnen ze aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ): www.CIZ.nl

  

Eigen bijdrage

Voor een aantal diensten van Ilmarinen wordt een eigen bijdrage gevraagd aan cliënten ouder dan 18 jaar door CAK-BZ, namelijk: 
  •   Alle dagbestedingsvormen
  •   Logeren voor volwassenen
  •   Wonen met 24-uursondersteuning voor volwassenen
De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK-BZ, niet aan Ilmarinen. Voor meer informatie:http://www.hetcak.nl/. Met de rekentool van het CAK kunt u een inschatting maken van uw eigen bijdrage.

 

Naast de eigen bijdrage zoals die door het CAK geïnd wordt, heeft Ilmarinen ook een eigen regeling voor het innen van een eigen bijdrage. Cliënten die ouder zijn dan 18 jaar en bij Ilmarinen wonen betalen voor het wassen van hun kleding een bedrag van €35,00 per maand.

 

Wij helpen u graag

Het papierwerk en het regelen van de financiën is niet eenvoudig. Daarom helpen wij u graag. Bijvoorbeeld bij het regelen van de indicatie, het aanvragen van een Persoonsgebonden budget of het invullen van de formulieren.  

 Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.