Hoe krijgt u uw zorg van Ilmarinen?

 

De jeugdwet

Als een kind jonger dan 18 jaar is, moeten ouders hun zorg regelen via de Jeugdwet. Alle aanvragen lopen via uw gemeente.  Een vertegenwoordiger van uw gemeente zal in gesprek gaan om te bepalen welke zorg het meest de vraag van het kind beantwoordt. Als ouders en gemeente tot de conclusie komen dat Ilmarinen de zorg het beste kan bieden, wordt dit geregeld. Dat kan in de vorm van een persoonsgebonden budget (Pgb, via de Sociale verzekeringsbank) of in Zorg in Natura (de gemeente betaalt Ilmarinen)

Het kan zijn dat de gemeente vindt dat de zorg zo zwaar of complex is dat de betaling via de Wet langdurige zorg (Wlz) moet lopen. Als dat zo is, wordt er een indicatie bij het CIZ aangevraagd.

 

De Wet langdurige zorg

Volwassenen die bij Ilmarinen willen wonen, hebben daarvoor een indicatie voor verblijf nodig. Die kunnen ze aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ): www.CIZ.nl

  

Eigen bijdrage

Voor een aantal diensten van Ilmarinen wordt een eigen bijdrage gevraagd aan zorgvragers ouder dan 18 jaar door CAK-BZ, namelijk: 
  •   Alle dagbestedingsvormen
  •   Logeren voor volwassenen
  •   Wonen met 24-uursondersteuning voor volwassenen
De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK-BZ, niet aan Ilmarinen. Voor meer informatie:https://www.hetcak.nl/. Met de rekentool van het CAK kunt u een inschatting maken van uw eigen bijdrage.

 

Kosten aanvullende diensten

Naast de eigen bijdrage zoals die door het CAK geïnd wordt, vraagt Ilmarinen een vergoeding aan de zorgvragers voor een aantal aanvullende diensten. De zorgvragers die ouder zijn dan 18 jaar en bij Ilmarinen wonen betalen voor het wassen van hun kleding een vast bedrag van €35,00 per maand. Daarnaast kan het gaan om uitgaven voor vrije tijdsactiviteiten, zoals zwemmen, paardrijden en uitjes. Wat daar voor in rekening gebracht wordt hangt af van de gemaakte kosten.

 

Hulp bij regelzaken

Het papierwerk en het regelen van de financiën is niet eenvoudig. Soms is het fijn daar hulp bij te krijgen. De onafhankelijk cliëntondersteuner kan u daarbij van dienst zijn. 

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Bijvoorbeeld bij het regelen van de indicatie, het aanvragen van een Persoonsgebonden budget of het invullen van de formulieren.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuners in de provincie Groningen kunt u terecht bij:

 Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.