Op zoek naar zorg

Ilmarinen is er voor kinderen en volwassen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In principe is iedereen is bij Ilmarinen welkom. Ongeacht het geloof of de levensovertuiging. En ook ongeacht de aard of ernst van de beperking. Wél kijken we altijd zorgvuldig of ons aanbod past bij de zorgvraag.

Het is lastig waar je als ouders van een gehandicapt kind mee moet leven: Je weet dat je kind niet de ontwikkeling van een gezond kind zal doorlopen en dat het waarschijnlijk levenslang intensieve zorg nodig heeft. Je bent door de intensieve zorg zo verbonden met je kind dat 'loslaten' lastig is. En dan vertrouw je je kind alleen toe aan mensen waar je het beste gevoel bij hebt. Of Ilmarinen de plek is voor uw kind, kunt u alleen zelf bepalen.

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en met ons te komen praten over de mogelijkheden voor uw kind.

 

Voor meer informatie over de kennismakings- en plaatsingsprocedure kunt u bellen met het Cliëntservicepunt van De Zijlen: 0594 – 85 05 52.