Onze geschiedenis

Ilmarinen is begonnen in de huiskamer. Op initiatief van een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en een aantal betrokken mensen om hen heen. Al snel werd onderdak gevonden in een padvindersgebouw in het stadspark. Met vereende krachten werd dat zondagavond voor de kinderen ingericht en vrijdagmiddag weer voor de padvinders. In die beginjaren dreef Ilmarinen hoofdzakelijk op vrijwilligers. Mede dankzij dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck uit Sappemeer werd er in 1988 een eerste en voorlopige financiële basis onder het jonge Ilmarinen gelegd. In 1989 kon Ilmarinen verhuizen naar een eigen gebouw: een voormalige kleuterschool in de wijk Vinkhuizen. 

Enkele jaren later werd deze school ingrijpend verbouwd. En in 2005 opnieuw! In al die jaren groeide Ilmarinen gestaag door: er kwamen meer kinderen, er kwam een werkleerplaats en de dienstverlening werd uitgebreid. Een belangrijk moment was de formele AWBZ-erkenning van Ilmarinen in 2000. In 2005, toen de nieuwe werkplaatsen en de woonhuizen erbij kwamen, is Ilmarinen weer een nieuwe fase ingegaan.

Ilmarinen voldoet aan de eisen die gesteld worden aan goede zorg- en dienstverlening.

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.