Klacht indienen

 
Wanneer u een klacht heeft kunt u dit bij ons kenbaar maken, echter wij hanteren geen intern klachtenregelement. Als u een klacht wilt indienen kan dit uitsluitend direct bij de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe:
 
Postbus 30014
9400 RA ASSEN
Telefoon: 06-30346998
E-mail: info@ipkc.nl
 

Klik hier voor de website naar de interprovinciale klachtencommissie Groningen en Drenthe http://www.ipkc.nl/

 
Klik hier voor de folder van de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen en Drenthe

 

 

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.