Klachten

 

Ilmarinen vindt het belangrijk om goede zorg te leveren, waar iedereen tevreden over is. Maar het kan voorkomen dat er iets gebeurt, waardoor u ontevreden bent. Bijvoorbeeld over de geleverde zorg, de bejegening of over beslissingen die genomen zijn door Ilmarinen. Dan is het goed om het daar met elkaar over te hebben. Het zijn belangrijke signalen om kritisch te kijken hoe deze situaties voorkomen of verbeterd kunnen worden. Het biedt Ilmarinen kansen om samen met u de zorg en ondersteuning te verbeteren.


U bent ouder/vertegenwoordiger van een zorgvrager en u bent ontevreden of u hebt een klacht. Wat kunt u doen?

Bespreek het met de persoon die betrokken is bij de situatie

Door het er met elkaar over te hebben ontstaat er vaak al een oplossing. Komt u er niet uit met de persoon die betrokken is bij de situatie of bent u niet tevreden over de uitkomst? 


Bespreek het met de leidinggevende

Hij/zij zal proberen om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de bestuurder.

 

Meld uw klacht bij de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC)

Ilmarinen voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door via de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe (IPKC) een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen.
De IPKC is een onafhankelijke klachtencommissie die voor u bemiddelen kan en samen met u op zoek gaat naar een oplossing.

Als u niet tevreden bent over wat de gesprekken met Ilmarinen hebben opgeleverd, of als u die stappen over wilt slaan, dan kunt u rechtstreeks contact zoeken met de IPKC.

  

Postbus 30014
9400 RA ASSEN
Telefoon: 06-30346998
E-mail: info@ipkc.nl
 

Klik hier voor de website naar de interprovinciale klachtencommissie Groningen en Drenthe http://www.ipkc.nl/

 
Klik hier voor de folder van de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen en Drenthe

 

 

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.