Ilmarinen

Ilmarinen ontleent zijn naam aan de smid uit het Finse heldenepos Kalevala:

"Ilmarinen nu, de smeder, hij de eeuwige hamer meester,
hij de eeuwige hamer meester,
smeedt met welgerichte slagen,
klopt gezwind met sterke hamer,
smeedt met ware kunst de Sampo
 dat hij meel maalt aan één zijde, dat hij zout maalt aan de tweede,
munten maalt hij aan de derde"


Uit: Kalevala, het epos der Finnen.

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.